PONIŻSZA OFERTA JEST PRZYKŁADOWYM ZAKRESEM PRAC, W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KLIENTA MOŻE BYĆ ONA POSZERZONA O NP. ZAKUPY MATERIAŁÓW CZY TEŻ ZMODYFIKOWANA LUB ODPOWIEDNIO ZMNIEJSZONA.

Na projekt mieszkania, domu czy lokalu składają się: